Na začiatku bola – hŕba skál

 

Keď som sa v apríli tohto roku potuloval s priateľom Jarom Hrubým po Slanských vrchoch s Historickou revue v rukách, netušil som, že to bude mať takýto svižný spád. V tom časopise bol totiž článok Martina Konečného z Východoslovenského múzea v Košiciach, v ktorom sa venoval Štefanovi Forgáčovi s osobitným dôrazom na jeho niekdajší lovecký zámoček a hrobku na Okrúhlom vrchu.

Dal tam aj zmienku o tom, že hrobku možno nájsť len vtedy, keď je ešte vegetácia bez listov. Nám sa to podarilo a tým to všetko začalo. Od “nálezu” bol len krôčik k návšteve starostu Ruskova Petra Smrča s ktorým sme zorganizovali prvú brigádu na obnovu pozoruhodnej lokality. A potom to už išlo. Zoznámili sme sa tam so skvelými ľuďmi, až to vyvrcholilo v sobotu 27. augusta 2016 slávnostným programom, ktorého hybným motívom bolo nadšenie, vedomosti a výborná spolupráca. Ak máte chuť, pozrite si záznam.
V každom prípade ďakujem všetkým, ktorí nezištne vstúpili do tohto príbehu – Ruskovčanom, Blažičanom, Slančíkčanom, Slančanom, Slanskonovomešťanom, lesníkom zo štátneho podniku Lesy SR, múzejníkom zo Zvolena i Košíc, spevokolu Chorus Stefanus i ženskej speváckej skupine Olšava. No a vôbec nie v poslednom rade vynikajúcemu hercovi Petrovi Olejárovi, ktorý bol prekvapením pre všetkých…To, že podujatie svojou aktívnou návštevou poctil aj konzul Maďarskej republiky pán Lajos Szénási a z Mníchova sa ozvala barónka Waldbott bolo pre organizátorov peknou satisfakciou. Nevraviac o možnosti zoznámiť sa s autorkou výbornej knihy o slanskej vetve šľachtického rodu Forgáčovcov Jolanou Janičkárovou. Medzinárodná turistická značka E3, ktorá spája Portugalsko s Tureckom, dostala na Okrúhlom vrchu pútavú zastávku v podobe informačnej tabule s cennými historickými fotografiami, dielo osvedčeného grafika Stana Parobka. No verili by ste tomu, že na začiatku toho všetkého bola naozaj len jedna obyčajná potulka po horách a hŕba skál po niekdajšom zámočku…?

Comments are closed.