Ján Mičovský : Zmanipulované verejné obstarávanie, tunelovanie Štátnych lesov a miliónové škody.

Zneužitie verejného obstarávania na tunelovanie Štátnych lesov znamená škodu 10 miliónov eur

Lesy SR sú najbohatším štátnym podnikom Slovenska. To čo sa udialo v procese verejného obstarávania odvozu dreva v tomto podniku je treba bez okolkov nazvať krádežou, a to ako k tomu pristupuje rezortný minister a taktiež predseda vlády treba rovnako bez okolkov nazvať krytím tejto krádeže. Tvrdí to celoživotný lesník, poslanec za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti Ján Mičovský. Zároveň pripravuje aj trestné oznámenie pre podozrenie z manipulovania verejného obstarávania.

Predohrou prípadu bola obrovská nespokojnosť mnohých lesníkov z lesných závodov, ktorí sa na Mičovského obrátili s tým, že vedenie podniku ich núti konať neefektívne. Na odvoz dreva im divnou súťažou vnútili oveľa drahších odvozcov ako mali doposiaľ. Podnik odváža ročne cudzími autami minimálne 1,3 milióna kubíkov dreva. Roky to robili pomocou mnohých menších firiem, pričom jednotlivé závody si odvoz vždy v danom regióne vysúťažili sami, majú na to napokon vyškolených pracovníkov. Hoci podnik má aj na ústredí v B. Bystrici svoje špecializované oddelenie pre VO, túto špeciálnu súťaž nezverili ani špecialistom, bez súťaže si vybrali externú firmu, s ktorou uzatvorili zmluvu.

„Interpeloval som ministra Janátka. Jeho odpoveď nieže moje podozrenia nevyvrátila, ale ich priamo potvrdila. V odpovedi sa jasne uvádza, že malí prepravcovia vozili kubík dreva v roku 2013 za 4,26 €, noví víťazi ho budú voziť za 6,33, teda o 49% drahšie. Keď som si toto zvýšenie premietol na 4 roky, pre ktoré sa súťaž urobila – doteraz sa pre malých robila vždy ročne – tak podnik zaplatí navyše o takmer 11 miliónov eur,“ hovorí J. Mičovský. Podľa neho vo verejnej súťaži šikovne vyradili z činnosti tých, ktorí doposiaľ vozili lacno. Spôsob sa našiel – vyhlasovatelia súťaže žiadali, aby sa je mohli zúčastniť len tí, ktorí spĺňajú tvrdo nastavené podmienky: zábezpeka 300 000 €, obrat minimálne 10 mil. €, vlastníctvo aspoň 33 áut, tieto autá musia spĺňať ekologickú normu EURO 4.

Podnik lesy SR na otázku, prečo vlastne hľadal vyššie ceny, čo je teda naozaj na obstarávateľa neobvyklé, odpovedal v zmysle, že ceny boli doposiaľ podhodnotené a keď prepravcovia nechceli prerobiť, radšej preťažovali autá, čím poškodzovali lesné cesty. Toto vysvetlenie však nemalo dlhú životnosť. „Vyvrátili ho samotní víťazi, ktorí neboli kapacitne schopní zabezpečiť požadované služby a museli si najať tých pôvodných malých prepravcov, ktorých podmienky súťaže a priori vylúčili. Keďže títo naozaj nespĺňali EURO 4, ba ani EURO 3, podnik túto podmienku zrušil, čo je trestný čin dodatočného menenia podmienok súťaže. No a vrcholom dojemnej starostlivosti o ekonomiku malých prepravcov a ničenie ciest preťaženými autami je fakt, že týchto drobných prepravcov noví víťazi platia výrazne horšie ako ich platili Lesy SR, keď pracovali pre nich na priamo,“ doplnil Ján Mičovský.

Ten interpeloval aj premiéra Fica, pričom ho žiadal o bezodkladné zastavenie platnosti zmlúv, ktoré vzišli z nečestného tendra, o prešetrenie okolností zosnovania tohto VO, tiež o odvolanie Jahnátka a o vyvodenie zodpovednosti a náhradu škôd. „Doslova nemohúca niekoľko riadková premiérova odpoveď, ktorá prišla po viac ako 30 dňoch, neodpovedala ani na jednu z mojich výziev. Len tam uviedol nový údaj o navýšení cien o 5 centov na kubokilometer. No aj z toho sa dá ľahko vypočítať, že za 4 roky sa pri takýchto cenách zvýši cena za odvoz o 6 miliónov eur! Obžalúvam preto Róberta Fica, že osobne kryje podvod v Lesoch SR. Táto jeho činnosť – nečinnosť spôsobuje, že dennodenne sa zvyšujú škody v LSR. Aktuálny stav je nasledovný: Víťazní odvozcovia odviezli za obdobie máj – október 2014  576 tisíc kubíkov za 5,84 €, teda zinkasovali 3,358 milióna €. Starí prepravcovia by pri cene 4,26 odviezli toto množstvo za 2,455 milióna. Kde sa za 4 mesiace podelo 903 tisíc eur? Kde sa podeje – ak to nezastavíme – v najbližších 4 rokoch ďaľších 10 miliónov? Jedno je isté – nebude to ani u malých prepravcov, ktorí preťažujú autá, ani u lesníkov, ktorí robia za 500 eurové platy, ani u občanov SR, ktorým tieto lesy patria. Presne to neviem. No viem úplne presne, že ide o krádež v medziach zákona o verejnom obstarávaní. Žiadam premiéra aby – ak môže – konal. Najvyšší konateľ krajiny predsa nemôže zakrývať pred takouto krádežou oči. Iba v jednom prípade áno. Ak nemôže.“

 

Kontakt:     Ján Mičovský      0918 444 207

Comments are closed.