Curriculum vitae

meno a priezvisko: Ján Mičovský , Ing., CSc. narodený: 26.12.1954, Zvolen

školy

drevárska priemyslovka Zvolen  1974 Lesnícka fakulta VŠLD Zvolen  1980 Lesnická fakulta VŠZ Brno 1990

zamestnania

Východoslovenské lesy, závody Medzilaborce a Humenné, do 1998 Burza GOLD, sro.,  do 2001 Lesy SR, š.p.,  Banská Bystrica, do  2010 Magistrát mesta Košice, doposiaľ

pracovné medzníky

presadzovanie ekonomických prvkov riadenia lesnej prevádzky založenie informačnej burzy na trhu lesa a dreva riešenia efektívnosti  platby daní  za lesný majetok znalecká činnosť v oblasti lesníctva a životného prostredia praktický výkon odborného lesného hospodára založenie tradície lesníckeho Dňa stromu                                           budovanie Lesníckeho  skanzenu  vytvorenie systému Lesných informačných kancelárií     podpora lesníckej pedagogiky  –  Stromy poznania  vznik siete Významných lesníckych miest vystúpenie proti neetickým spôsobom riadenia lesníctva návrh zákona o štátnom podniku LESY SR účasť vo výberovom konaní na šéfa LESOV  SR

publikačná činnosť

Alternatívy v lesnom hospodárstve,  2001 časopis LESNÍK, 2002 – 2009  Lesy a ľudia, 2003, 2005 Významné lesnícke miesta I. (kol.) 2009 Nežná zelená, 2010 televízna tvorba:  Lesnícka zima 2000, Lesnícky rošomon 2001,  Rozprávanie stromov 2007 – 2009, rozhlasová tvorba: lesnícke Slovensko, Rádiovíkend (2004-2008),
ocenenia:     Biela vrana 2010

záľuby:      turistika, história, lesníctvo

rodina:      manželka Anna,  synovia Gabriel a Ján

Comments are closed.