Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zákonov

Comments are closed.