Návrhy zákonov


28a Návrh poslancov J.FIGEĽA, B.BUGÁRA, J.MIHÁLA, I. MATOVIČA, Ľ. KANÍKA a ďalších na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii – Úvod, 26.9.2014

28b Návrh poslancov J.FIGEĽA, B.BUGÁRA, J.MIHÁLA, I. MATOVIČA, Ľ. KANÍKA a ďalších na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii – Návrh zákona, 26.9.2014

28c Návrh poslancov J.FIGEĽA, B.BUGÁRA, J.MIHÁLA, I. MATOVIČA, Ľ. KANÍKA a ďalších na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii – Správa, 26.9.2014

28d Podpisy poslancov NR SR, 26.9.2014


27a Návrh poslancov na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460-1992 – Úvod, 23.9.2014

27b Návrh poslancov na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460-1992 – Návrh zákona, 23.9.2014

27c Návrh poslancov na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460-1992 – Správa, 23.9.2014


26a Návrh poslancov na vydanie zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú štátu, uplatnení práva na náhradu škody štátom a treťou osobou v mene štátu a o odmene tretej osobe za uplatnenie tohto práva – Úvod, 19.9.2014

26c Návrh poslancov na vydanie zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú štátu, uplatnení práva na náhradu škody štátom a treťou osobou v mene štátu a o odmene tretej osobe za uplatnenie tohto práva – Správa, 19.9.2014


25a Návrh poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40 -1993 o štátnom občianstve SR – Úvod, 19.9.2014

25b Návrh poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40 -1993 o štátnom občianstve SR – Návrh zákona, 19.9.2014

25c Návrh poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40 -1993 o štátnom občianstve SR – Správa, 19.9.2014


24a Návrh poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 120-1993 o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky – Úvod, 18.9.2014

24b Návrh poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 120-1993 o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky – Návrh zákona, 18.9.2014

24c Návrh poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 120-1993 o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky – Správa, 18.9.2014


23a Návrh poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346-1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí – Úvod, 18.9.2014

23c Návrh poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346-1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí – Správa, 18.9.2014

23b Návrh poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346-1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí – Návrh zákona, 18.9.2014


22a Návrh poslancov M. HUBU, J. MIČOVSKÉHO a M. FECKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane prírody a krajiny – Úvod, 18.9.2014

22b Návrh poslancov M. HUBU, J. MIČOVSKÉHO a M. FECKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane prírody a krajiny – Návrh zákona, 18.9.2014

22c Návrh poslancov M. HUBU, J. MIČOVSKÉHO a M. FECKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane prírody a krajiny – Správa, 18.9.2014


21a Návrh poslancov na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava SR č. 460-1992 – Úvod, 18.9.2014

21b Návrh poslancov na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava SR č. 460-1992 – Návrh zákona, 18.9.2014

21c Návrh poslancov na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava SR č. 460-1992 – Správa, 18.9.2014


20a Návrh poslancov na vydanie ústavného zákona, na doplnenie ústavného zákona č. 357-2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – Úvod, 18.9.2014

20b Návrh poslancov na vydanie ústavného zákona, na doplnenie ústavného zákona č. 357-2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – Návrh zákona, 18.9.2014

20c Návrh poslancov na vydanie ústavného zákona, na doplnenie ústavného zákona č. 357-2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – Správa, 18.9.2014


19a Návrh poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300-2005 Trestný zákon – Úvod, 18.9.2014

19b Návrh poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300-2005 Trestný zákon – Návrh zákona, 18.9.2014

19c Návrh poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300-2005 Trestný zákon – Správa, 18.9.2014


18a Návrh poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222 o DPH – Úvod, 18.9.2014

18b Návrh poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222 o DPH – Návrh zákona, 18.9.2014

18c Návrh poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222 o DPH – Správa, 18.9.2014


17a Návrh poslancov na vydanie zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú štátu- Úvod, 1.8.2014
17b Návrh poslancov na vydanie zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú štátu – Návrh zákona, 1.8
17c Návrh poslancov na vydanie zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú štátu – Správa, 1.8


16a Návrh poslancov na vydanie zákona o ochrane prírody a krajiny – Úvod, 2.6.2014
16b Návrh poslancov na vydanie zákona o ochrane prírody a krajiny – Návrh zákona, 2.6
16c Návrh poslancov na vydanie zákona o ochrane prírody a krajiny – Správa, 2.6


15a Návrh poslancov na vydanie zákona o ovzduší – Úvod, 29.5.2014
15b Návrh poslancov na vydanie zákona o ovzduší – Návrh zákona, 29.5
15c Návrh poslancov na vydanie zákona o ovzduší – Správa, 29.5


14a Návrh poslancov na vydanie zákona o výbere zástupcov štátu do orgánov spoločností s majetkovou účasťou štátu – Úvod, 2.4.2014
14b Návrh poslancov na vydanie zákona o výbere zástupcov štátu do orgánov spoločností s majetkovou účasťou štátu – Návrh zákona, 2.4
14c Návrh poslancov na vydanie zákona o výbere zástupcov štátu do orgánov spoločností s majetkovou účasťou štátu – Správa, 2.4


13a Návrh poslanca J.Mičovskéhona vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok – Úvod, 8.1.2014
13b Návrh poslanca J.Mičovskéhona vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok – Návrh zákona, 8.1
13c Návrh poslanca J.Mičovskéhona vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok – Správa, 8.1


12a Návrh poslancovna vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poľovníctve – Úvod, 30.10.2013
12b Návrh poslancovna vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poľovníctve – Návrh zákona, 30.10
12c Návrh poslancovna vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poľovníctve – Správa, 30.10


11a Návrh skupiny poslancovna vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o lesoch – Úvod, 25.9.2013
11b Návrh skupiny poslancovna vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o lesoch – Návrh zákona 25.9
11c Návrh skupiny poslancovna vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o lesoch – Správa, 25.9


10a Návrh poslancovna vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o pozemkových spoločenstvách – Úvod, 24.9.2013
10b Návrh poslancovna vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o pozemkových spoločenstvách – Návrh zákona,24.9
10c Návrh poslancovna vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o pozemkových spoločenstvách – Správa,24.9


09a Návrh poslancovna vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o vysielaní a retransmisii – Úvod,26.7.2013
09b Návrh poslancovna vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o vysielaní a retransmisii – Návrh zákona,26.7
09c Návrh poslancovna vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o vysielaní a retransmisii – Správa,26.7


08a Návrh poslancovna vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ovzduší – Úvod, 12.7.2014
08b Návrh poslancovna vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ovzduší – Návrh zákona, 12.7
08c Návrh poslancovna vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ovzduší – Správa, 12.7


07a Návrh poslancovna vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa Obchodný zákonník – Úvod, 31.5.2013
07b Návrh poslancovna vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa Obchodný zákonník – Návrh zákona, 31.5
07c Návrh poslancovna vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa Obchodný zákonník – Správa, 31.5


06a Návrh poslancov, ktorým sa dopĺňa zákon o rokovacom poriadku NRSR – Úvod, 30.5.2013
06b Návrh poslancov, ktorým sa dopĺňa zákon o rokovacom poriadku NRSR – Nárh zákona, 30.5
06c Návrh poslancov, ktorým sa dopĺňa zákon o rokovacom poriadku NRSR – Správa, 30.5

05a Návrh poslancov na vydanie zákona o štátnom podniku – Úvod, 28.5.2013
05b Návrh poslancov na vydanie zákona o štátnom podniku – Návrh zákona, 28.5
05c Návrh poslancov na vydanie zákona o štátnom podniku – Správa, 28.5.2013


04a Návrh skupiny poslancov na vydanie zákona o ochrane, podpore a odmeňovaní osôb aktívne bojujúcich proti korupcii – Úvod, 26.4.2013
04b Návrh skupiny poslancov na vydanie zákona o ochrane, podpore a odmeňovaní osôb aktívne bojujúcich proti korupcii – Návrh zákona, 26.4
04c Návrh skupiny poslancov na vydanie zákona o ochrane, podpore a odmeňovaní osôb aktívne bojujúcich proti korupcii – Úvod, 26.4


03a Návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o petičnom práve – Úvod, 24.4.2013
03b Návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o petičnom práve – Návrh zákona, 24.4
03c Návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o petičnom práve – Správa, 24.4


02a Návrh poslancov ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460 1992 Zb. 24.4.2014
02b Návrh poslancov ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460 1992 Zb. – Návrh zákona 24.4
02c Návrh poslancov ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460 1992 Zb – Správa. 24.4


01a Návrh poslancov na vydanie zákona o štátnom podniku – Úvod, 28.9.2012
01b Návrh poslancov na vydanie zákona o štátnom podniku – Návrh zákona, 28.9
01c Návrh poslancov na vydanie zákona o štátnom podniku – Správa, 28.9

Comments are closed.