Žalujú ma Lesy SR

Lesy SR, štátny podnik Banská Bystrica podal na mňa v decembri 2014 žalobu za poškodzovanie dobrého mena. Dôvodom sú moje verejné vystúpenia, kde som poukázal na verejné obstarávanie, ktorým sa tento podnik nezmyselne pripravil o milióny eur. Týmto nečestným obstarávaním boli okradnutí všetci občania Slovenska, teda praví majitelia podniku. Mojím úmyslom nikdy nebolo a ani nebude poškodiť dobré meno Lesov SR. Už len preto nie, že som v tomto podniku zmysluplne prežil veľkú časť svojho pracovného života.No nebudem mlčať, keď naozaj dochádza k poškodeniu dobrého mena tohto podniku a k majetku nás všetkých.Považujem to nielen za svoju povinnosť poslanca, ktorý má úsilie o čistotu správy krajiny v popise práce, ale za prirodzenú povinnosť každého z nás. Pretože ak dnes bojazlivo odmlčíme svinstvo, ktoré sa nás zdanlivo netýka, možno už zajtra bude odmlčaná neprávosť páchaná na  nás. A môže ísť o hodnoty oveľa väčšie ako  mizerných tridsať strieborných za ktoré dnes ktosi zrádza záujem krajiny a jej občanov.

V tejto sekcii nájdete všetky dokumenty týkajúce žaloby, ktorá bola na mňa podaná.

Váš
Ján Mičovský

01. Žaloba, 8.12.2014
02. Monitoring médií, 30.10.2014 – 4.12.2014
03. Uznesenie, 8.1.2015
04. Vyjadrenie J. Mičovského k žalobe, 30.1.2015
05. Prvé súdne pojednávanie, Humenné, 11.5.2015
06. Záznam z prvého súdneho pojednávania, Humenné, 11.5.2016
07. Kto sa bojí pravdy? 
08. Záznam z druhého súdneho pojednávania, Humenné, 8.10.2015

Príloha č.01 Interpelácia ministra Jahnátka, 30.6.2014
Príloha č.02 Odpoveď ministra Jahnátka na interpeláciu zo dňa 30.6.2014
Príloha č.03 Interpelácia na predsedu vlády R. Fica, 22.10 2014
Príloha č.05 Záväzná norma navrhovateľa
Príloha č.06 Súťažné podklady, Oznámenie o vyhlásení VO, 7.11.2013
Príloha č.07 Súhlas obstarávateľa s použitím áut s nižšou emisnou triedou ako EURO 4
Príloha č.08 Doplnenie súťažných podmienok
Príloha č.09 Odpoveď predsedu vlády R. Fica na interpeláciu zo dňa 22.10.2014
Priloha-c.10-Porovnanie-dvoch-cennikov
Príloha č.11 Oznámenie o výsledku VO zo dňa 22.5.2014
Príloha č.12 Nový Čas, 16.02.2015

Beseda s Janom Mičovským, rádio Regina, 7.1.2015.

Comments are closed.